Rahankeräyslupa

Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2020/640 on voimassa 3.6.2020 alkaen.

Kerätyt varat on tarkoitus käyttää seurakuntatyöhön Suomessa ja ulkomailla tapahtuvaan lähetystyöhön (jumalanpalvelusten järjestämiseen, diakoniatyöhön, vanhusten ja perheiden auttamiseen ja tukemiseen heidän kohtaamissaan elämän haasteissa, maahanmuuttajien kotiuttamiseen, lapsi- ja nuorisotyöhön, leirien järjestämiseen lapsille, perheille, maahanmuuttajille ja nuorille, mediatyöhön ja lähetystyöhön ja aktiomatkoihin).