SKIDIKIRKKO (4-13)

Kirkko lapsille

Seurakuntamme järjestää oman jumalanpalveluksen lapsille sunnuntaisin aamujumalanpalveluksen aikana.

Tavoitteet

Lapsityömme vision mukaisesti Skidikirkko-työn tavoitteena on tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja lapsen/nuoren omakohtaista suhdetta Jeesukseen sekä luoda turvallinen ja innostava toimintaympäristö Jumalan läsnäolossa.

Toiminnan päätavoitteena on, että lapsi ymmärtää Jumalan rakastavan häntä yksilönä.

Skidikirkossa tavoitellaan ikätasolle mitoitettua, laadukasta, innostavaa, vuorovaikutteista ja Raamatun sanoman elävää ja innostavaa opetusta. Tavoitteenamme on saavuttaa lapsia ja nuoria kulttuuri- ja sosiaaliryhmästä riippumatta sekä ohjata heitä seurakunnan yhteyteen.

OHJELMA

  • Koko perhe osallistuu jumalanpalveluksen alkuun yhdessä ja lapset lähetetään Skidikirkkoon noin klo 11.20-11.30
  • Ilmoittautuminen pääaulassa ennen jumalanpalvelusta
  • Opetus pidetään ikäryhmittäin (15–20 min.)
  • Kaikille yhteinen aloitustuokio pidetään alasalissa Skidikirkon alkaessa
  • Toiminnallinen osuus alkaa opetuksen jälkeen
  • Alle kouluikäiset lapset saapuvat ja lähtevät vain huoltajan seurassa. Vanhempien toivotaan noutavan lapsensa Skidikirkosta saarnan päättyessä.

Skidikirkkoryhmät

Kaikki  osallistuvat yhteiseen aloitukseen alasalissa, jonka jälkeen jakaannutaan ryhmiin.

Tällä hetkellä Skidikirkossa on kaksi ikäryhmää:
4-7 vuotiaat kokoontuvat alasalin keskiosassa oman ryhmähetken aikana
8 v. ja sitä vanhemmat kokoontuvat Pommarissa oman ryhmähetken aikana