Matka itseen. Matka maailmaan.

Helsingin Saalem-seurakunnan lähetysmatkat 2023

Tähän mahdollisesti lähetyspastorin sanat ja kuva ylle.

Lähde mukaan tutkimusmatkalle maailmaan ja löydä itsesi osana suurempaa suunnitelmaa!

 

Japani

Lähetysmatka Japani

AJANKOHTA

Ajankohta 1-10.4.2023

Lähetysmatkan tausta ja tarkoitus

Lähetysmatka on visiomatka, jonka tarkoitus on uudistaa näky Japanista. Matkalle kutsutaan mukaan lähetyskandeja, bisnesvaikuttajia ja seurakunnan edustajia sekä globaaleja ammattilaisia.

Avainteemana on tutustua kulttuuriin ja kysymykseen, miten voisimme tukea lähetystyötä bisneksen ja globaalin ammattilaisuuden kautta. Lisäksi tarkoitus on syventää keskinäistä yhteyttä verkostoitumisen kautta ja omaa kutsumustaan sekä hengellistä kasvua lähetystyön viitekehyksessä.

MATKALLA MUKANA:

Jyrki Palmi (Fida) ja Petri Björkbacka (Helsingin Saalem-seurakunta)

 

 

Lähetysmatka Israel

AJANKOHTA

Ajankohta toukokuussa 2023
Tiimin vahvuus: 8 hlö (tiimi täynnä)

Matkan tarkoitus

Tutustutaan Raamatun historiallisiin kohteisiin ja Israeliin lähetyskenttänä sekä osallistutaan paikallisseurakunnan toimintaan

 

 

 

 

 

Israel

Bhutan

Lähetysmatka Bhutan

Ajankohta

Syyskuussa 2023

Lähetysmatkan tausta ja tarkoitus

Bhutan on pieni sisämaavaltio Himalajalla Intian ja Kiinan välissä. Bhutan tunnetaan kauniista ja koskemattomasta luonnostaan. Bhutanin talous perustuu maa- ja metsätalouteen, turismiin sekä vesivoimaan. Paikalliset tarvitsevat ulkopuolisten tukea kasvattaakseen omaa taloudellista riippumattomuuttaan.


Matkan tarkoitus on etsiä mahdollisuuksia tuonnin ja viennin edistämiseksi, jotta paikalliset voisivat kehittää omaa talouttaan yhteistyössä kristittyjen liikemiesten ja naisten kautta. Lisäksi pyritään syventämään osallistujien hengellisen elämän ja bisneksen yhdistämistä keskinäisen jakamisen, verkostoitumisen sekä huikeiden kokemusten kautta. Mikäli olet kokenut olevasi yksin yrittäjänä, nyt on mahdollisuus astua uuteen lähetysmaailmaan verkostoitumisen kautta.


Lähetysbisnesmatka on tarkoitettu yrittäjille tai yrittäjähenkisille sekä lähet
ystyötä tukeville henkilöille.

 

MATKALLA MUKANA:

Ari Kattainen, Petra ja Marco Syväntö sekä Petri ja Susanna Björkbacka

 

 

Lähetysmatka Thaimaa

AJANKOHTA

Ajankohta marras-joulukuussa 2023

Matkan tarkoitus

Tutustutaan Raamatun historiallisiin kohteisiin ja Israeliin lähetyskenttänä sekä osallistutaan paikallisseurakunnan toimintaan

 

 

 

 

 

Thaimaa

Lähetysmatkojen tiimivetäjät

Ari Kattainen

Tähän lyhyt kuvaus

 

Petra & Marko Syväntö

Tähän lyhyt kuvaus

Petri & Susanna Björkbacka

Tähän lyhyt kuvaus

Mira Korhonen

Lyhyt kuvaus

 

Nimi/nimet

Lyhyt kuvaus

Nimi/nimet

Lyhyt kuvaus