Kukkolan leirikeskus hakee työsuhteeseen kesäkaudelle 2024 keittiövastaavaa / pääemäntää.

Kukkolan leirikeskus on Tampereen Helluntaiseurakunnan ja Helsingin Saalem-seurakunnan omistama leiripaikka Pälkäneellä, joka täyttyy kesäisinleireistä kovalla käyttöasteella. Tehtäviin kuuluu kesän leirikeittiön ja vapaaehtoisenkeittiöhenkilöstön johtaminen. Tämä pitää sisälläänruokalistojen suunnittelua ja raaka-aineiden tilauksia sekä niidentoteuttamista yhdessä avustavien vapaaehtoisten kanssa.

Odotamme valittavalta henkilöltä hyvää yhteistyökykyä niinleirijärjestäjien kuin terveysviranomaisten kanssa,paineensietokykyä kiireenkin keskellä, hygieniamääräystenerinomaista tuntemista ja taitoa tehdä monipuolista jamaukasta leiriruokaa. Valittavan henkilön tulee esittäärikostaustaote (rikosrekisterilaki 6§ 2mom.).

Työaika on 7,5h/pvä 5/pvä/vko, jota kuitenkin järjestellääntyöaikapankin avulla leirien rytmityksen mukaan. Palkkauksesta jasiihen liittyvistä eduista (ruokailu ja asuminen) sovitaan henkilönkokemuksen ja osaamisen mukaisesti tapauskohtaisestilainsäädäntöä ja sopimuksia noudattaen. Tehtävä onmääräaikainen työn kausiluontoisuudesta johtuen ja tarkka kestoja mahdolliset ylimääräiset vapaat sovitaan lähempänä. Alustavatarve on 3.6.–11.8.2024 välisellä ajalla osittain tai kokonaan.

Hakemukset ja lisätiedot 22.4.2024 mennessä:

Petteri Arasalo, petteri.arasalo@tamperehelluntai.fi / Lisätiedot:
Katri Salmela, katri.salmela@saalem.fi