Saalemin Johtajuuskonferenssi syntyi näystä tuoda kristityt johtajat yhteen oppimaan ja jakamaan.

Kehitymme parhaiten, kun suostumme oppijan rooliin. Samalla meille on kertynyt valtava määrä omaa henkistä ja hengellistä pääomaa sekä elämänkokemusta, josta voimme jakaa toinen toisillemme. Tervetuloa yhteyden ilmapiiriin kasvamaan yhdessä – ihmisenä ja johtajana.

 

Vuoden 2020 Johtajuuskonferenssin teemat ovat opetuslapseuttaminen ja luovuus.

Opetuslapseuttamisen tavoite on juurruttaa kristityt Kristukseen, kasvattaa heistä Jumalan valtakunnan kansalaisia ja sitoutuneita Jeesuksen seuraajia. Kyse on matkasta opetuslapsesta opetuslapseuttajaksi. Yksinkertainen malli, jonka toteutus ei kuitenkaan aina ole niin helppoa.

Seurakunnissamme on valtavasti luovia ihmisiä, jotka vain odottavat, että heillä olisi mahdollisuus ilmaista itseään seurakunnassa. Johtajina meidän tehtävämme on vapauttaa heidät palvelemaan niillä lahjoilla ja sillä luovuudella, jonka Jumala on heille antanut. Siksi haluamme auttaa toisiamme löytämään luovat ratkaisut, joiden avulla vapautamme luovuuden seurakunnissamme ja yhteisöissämme.

Edmund Chan

Edmund Chan

Edmund Chan toimi singaporelaisen Covenant Evangelical Free Church -seurakunnan johtavana pastorina, mutta saatuaan voimakkaan näyn opetuslapseuttamisen merkityksestä ja nähtyään sen heikkouden seurakunnissa Chan käynnisti (1995) vuosittaiset Intentional Disciple Making Church (IDMC) -konferenssit.

Myöhemmin hän perusti vielä Global Alliance of Disciple-Making Churches -järjestön, jonka tehtävänä on tukea seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä opetuslapseuttamisessa.

Mika & Rommy Yrjölä

Mika & Rommy Yrjölä

Perttu Pölönen

Perttu Pölönen

Perttu Pölönen on keksijä, kirjailija ja säveltäjä. Hän on voittanut Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun ja opiskellut tulevaisuuden teknologioita Singularity University -ajatushautomossa NASAn tutkimuskeskuksessa. Vuonna 2018 huippuyliopisto MIT nimesi hänet 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon Euroopassa. Pertun esikoiskirja Tulevaisuuden lukujärjestys julkaistiin tammikuussa 2020 ja siitä on otettu jo useita isoja lisäpainoksia valtavan kysynnän vuoksi. Perttu uskoo inhimillisyyden ja poikkitieteellisyyden olevan elintärkeää tulevaisuudessa, vastapainona teknologiselle kehitykselle.

Johtajuuskonferenssissa Perttu tulee puhumaan seurakuntien disruptiosta (muutos, joka haastaa perinteen). Olemme pyytäneet Perttua rohkeasti haastamaan seurakuntien johtoa niistä tavoista, joilla seurakunta nykyisin näyttäytyy. Toivomme saavamme innovatiivista katsantoa välttämättömistä muutoksista ja kehittymisestä nykyajan keskellä.

Frida Guldstrand

Frida Guldstrand

Frida Guldstrand on vuodesta 2016 lähtien toiminut Tukholman Filadelfian luovana johtajana (Kreativ Ledare). Filadelfian luovaan osastoon kuuluvat kaikki ne tiimit, jotka osallistuvat valokuvien, videoiden, musiikin, verkkolähetysten, ääni- ja valotekniikan, somistuksen, lavastuksen ja viestinnän tekemiseen. Näissä tiimeissä on yhteensä noin 200 vapaaehtoista.

Vaikka Fridalla on kokemusta ja osaamista esimerkiksi sekä ylistyksen johtamisesta että uuden musiikin kirjoittamisesta, hänen keskeinen intohimo on kehittää ja yhdistää luovia ratkaisuja ja ihmisiä yhtä tarkoitusta varten – Jumalan rakkauden näkymiseksi ja havainnollistamiseksi.