Tehtäviin kuuluu kesän leirikeittiön ja vapaaehtoisen keittiöhenkilöstön johtaminen. Tämä pitää sisällään ruokalistojen suunnittelua ja raaka-aineiden tilauksia sekä niiden toteuttamista yhdessä avustavien vapaaehtoisten kanssa.

Odotamme valittavalta henkilöltä hyvää yhteistyökykyä niin leirijärjestäjien kuin terveysviranomaisten kanssa, paineensietokykyä kiireenkin keskellä, hygieniamääräysten erinomaista tuntemista ja taitoa tehdä monipuolista ja maukasta leiriruokaa. Valittavan henkilön tulee esittää rikostaustaote (rikosrekisterilaki 6§ 2mom.).

Työaika on 7,5h/pvä 5/pvä/vko, jota kuitenkin järjestellään työaikapankin avulla leirien rytmityksen mukaan. Palkkauksesta ja siihen liittyvistä eduista (ruokailu ja asuminen) sovitaan henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaisesti tapauskohtaisesti lainsäädäntöä ja sopimuksia noudattaen. Tehtävä on määräaikainen työn kausiluontoisuudesta johtuen ja tarkka kesto ja mahdolliset ylimääräiset vapaat sovitaan lähempänä. Alustava tarve on 5.6.–6.8.2023 välisellä ajalla osittain tai kokonaan.

Lisätiedot ja hakemukset 16.4.2023 mennessä: Katri Salmela, katri.salmela@saalem.fi, 050 502 9013.