1. Helsingin Saalem-seurakunnan vuosikokouksen jatkokokous pidetään tiistaina 28.5.2019 klo 18.00 Helsingin Saalem-seurakunnassa, Näkinkuja 3, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään Helsingin Saalem-seurakunnan vuosikokouksessa 23.4.2019 käsittelemättä jääneet sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat.

Hallitus

2. Saalem-lähetys ry:n vuosikokouksen jatkokokous pidetään tiistaina 28.5.2019 kohdan 1. kokouksen jälkeen Helsingin Saalem-seurakunnassa, Näkinkuja 3, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään Saalem-lähetys ry:n vuosikokouksessa 28.3.2019 käsittelemättä jääneet sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat.

Hallitus