Helsingin Saalem-seurakunta etsii palvelukseensa Hallintopäällikköä

Tehtävä vapautuu 1.1.2019 lukien.

Hallintopäällikön tehtävänä on:

  • Huolehtia seurakunnan taloudenhoidosta yhdessä johdon ja seurakuntaneuvoston kanssa,
  • Johtaa hallinnon sektorin työntekijöitä,
  • Huolehtia hallintoelinten päätöksenteon valmistelusta ja toimeenpanosta,
  • Valmistella ja osallistua seurakuntaneuvoston ja hallintojaoston työhön,
  • Johtaa seurakunnan henkilöstöhallintoa yhdessä seurakunnanjohtajan kanssa,
  • Huolehtia lakiasioista, tarvittaessa yhdessä vapaaehtoisten avustajien kanssa,
  • Osallistua kehittämistehtäviin ja muun hallinnon, mm. kiinteistöasioiden hoitoon,
  • Osallistua tarvittaessa pastoraaliseen seurakuntatyöhön

Hallintopäällikkö toimii seurakunnan johtajan alaisena ja on johtoryhmän jäsen. Hän toimii seurakuntaneuvoston sihteerinä.

Parhaat edellytykset tehtävään tarjoaa talouden, hallinnon tai juridiikan alan, vähintään alempi korkeakoulututkinto. Tehtävään vaadittava työkokemus vastaavista tehtävistä on vähintään 2-5 vuotta. Myös kokemus esimiestehtävistä on tarpeellinen. Mikäli hakijalla on pätevyys tai kokemusta pastoraalisista tehtävistä, se katsotaan valinnassa eduksi. Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä sujuvaa englannin kielen suullista ja riittävää kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Valittavalta edellytetään sitoutumista seurakunnan opetuksen mukaisiin arvoihin.

Tehtävään on kuuden kuukauden koeaika.

Tehtävään valittavalle maksetaan koulutus ja työkokemus huomioon ottaen seurakunnan palkkausjärjestelmän mukainen kuukausipalkkaus. Palkan lisäksi luontaisetuina suoritetaan lounas- ja puhelinetu.

Lisätietoja tehtävästä antaa Olli Muttilainen p. 050 502 90 04

Vapaamuotoiset hakemukset, joita ei palauteta, ja joihin tulee aina liittää CV tai ansioluettelo, tulee toimittaa sähköpostitse osoitteella hallinto@saalem.fi tai postitse Helsingin Saalem-seurakunta, Näkinkuja 3, 00520 viimeistään maanantaina 5.11.2018.