ESITYSLISTA

Helsingin Saalem-seurakunnan (SHK:n jäsenseurakunta, rekisterinumero 900.253, y-tunnus: 2862993-5) seurakunnankokous:

AIKA :          torstaina 18.1. 2018 klo 18.00.

PAIKKA:      Helsingin Saalem-seurakunnassa, Näkinkuja 3, Helsinki

  1. Kokouksen avaaminen (Mika Yrjölä)
  2. Kokousvirkailijoiden valinta
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. Asialistan hyväksyminen
  5. Helsingin Saalem-seurakunnalle hyväksytään Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestystä täydentävä seurakunnan johtosääntö.

Vanhimmiston ehdotus johtosäännöksi on ollut nähtävissä seurakunnan verkkosivuilla tiistaista 17.1.2018 lähtien ja saatavissa seurakunnan toimistosta paperimuodossa toimiston aukioloaikoina.

Johtosääntöluonnos on jaettu kokouksessa kaikille osanottajille.

6. Seurakunnan johtosäännön mukaisen uuden seurakuntaneuvoston valitseminen.

7. Seurakunnalle annetaan selonteko niistä toimenpiteistä, jotka ovat olleet tarpeen seurakunnan oikeudellisen toimintamuodon muuttuessa

i. Jäsenet

ii. Lapset ja nuoret

iii. Kiinteä omaisuus ja muu varallisuus

iv. Sopimukset ja jäsenyydet yhteisöissä

8. Muut mahdolliset asiat.