KUTSU SEURAKUNNANKOKOUKSEEN

Helsingin Saalem-seurakunnan (SHK:n jäsenseurakunta, rekisterinumero 900.253, y-tunnus: 2862993-5) jäsenet kutsutaan seurakunnankokoukseen,

joka pidetään torstaina 18.1. 2018 klo 18.00, Helsingin Saalem-seurakunnassa, Näkinkuja 3, Helsinki.

 

Seurakunnan vanhimmisto esittää:

1. Helsingin Saalem-seurakunnalle hyväksytään Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestystä täydentävä seurakunnan johtosääntö.

Vanhimmiston ehdotus johtosäännöksi on nähtävissä seurakunnan verkkosivuilla tiistaista 16.1.2018 lähtien ja saatavissa seurakunnan toimistosta paperimuodossa toimiston aukioloaikoina.

Johtosääntöluonnos jaetaan myös kokouksessa kaikille osanottajille

2. Seurakunnan johtosäännön mukaisen uuden seurakuntaneuvoston valitseminen.

3. Seurakunnalle annetaan selonteko niistä toimenpiteistä, jotka ovat olleet tarpeen seurakunnan oikeudellisen toimintamuodon muuttuessa

i. Jäsenet

ii. Lapset ja nuoret

iii. Kiinteä omaisuus ja muu varallisuus

iv. Sopimukset ja jäsenyydet yhteisöissä

4. Muut asiat.

Helsingissä 10.1.2018

Helsingin Saalem-seurakunta

Vanhimmisto