Syitä iloita

Uuden Testamentin mukaan voimme iloita:

1. Herrasta
2. Hänen syntymisestään maailmaan
3. Hänen voimansa ilmestymisestä
4. Hänen yhteydestä Isän kanssa
5. Hänen läsnäolostaan minun kanssani
6. Hänen lopullisesta voitostaan
7. Evankeliumin kuulemisesta
8. Pelastuksesta
9. Herran vastaanottamisesta
10. Kuulumisesta taivaaseen (nimet on jo kirjoissa)
11. Vapaudesta Kristuksessa
12. Vapaudesta lain alaisuudesta
13. Toivosta
14. Palkasta taivaassa
15. Sisarten ja veljien tottelevaisuudesta
16. Jumalan mielen mukaan käyttäytymisestä
17. Kristuksen julistuksesta
18. Evankeliumin sadosta
19. Kärsimisestä Kristuksen kanssa
20. Evankeliumin julistuksesta
21. Vainoista ja koettelemuksista
22. Armon ilmentymisestä
23. Toisten uskovien tapaamisesta
24. Rakkauden ja ystävyyden osoituksesta
25. Kun kuulen, että muilla menee hyvin!