Opetusohjelma

Koko seurakunnalle suunnattu seurakuntakoulu toteutetaan 2–3 kertaa vuodessa keskiviikko-iltaisin.

Tämä kaikille avoin raamattukoulu käsittelee aina yhtä aihepiiriä kerrallaan. Opettajina toimivat Saalemin ja yhteistyöseurakuntien raamatunopettajat ja teologit.

Syksyn 2014 seurakuntakoulussa käsiteltiin helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia. Kevään 2015 seurakuntakoulussa on tarkoitus käsitellä ja keskustella enemmän kehällisistä, mutta paljon puhututtavista aiheista, muun muassa vastuunsiirto sukupolvelta toiselle seurakunnassa, ihmisoikeudet ja Israel-teologia.

Myös yhteysiltojen kuukasiteemojen mukaan rakennettu opetus tukee toivottua systemaattista opetusta.