Ystäväpalvelu

Saalemin Ystäväpalvelu on organisoitua lähimmäisen palvelua pääasiassa seurakunnan vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Palvelumuoto haluaa vastata ennen kaikkea yksinäisyyden ongelmaan.

Ystäväpalvelu pitää sisällään esimerkiksi lukemista, seurustelua, ulkoilua, saattoapua, mutta mahdollisuuksien mukaan myös käytännön apua esim. siivousta ja kaupassakäyntiä.

Ystäväpalvelu voi parhaimmillaan muodostua vuorovaikutussuhteeksi, ystävyydeksi, joka tuottaa kummallekin osapuolelle iloa ja siunausta. Toiminnan lähtökohtina ovat kunnioitus, luottamus ja lähimmäisenrakkaus.

Ystäväpalvelu toteutetaan vapaaehtoistyönä eikä siitä laskuteta. Palvelua tarjotaan ystäväpalvelijan omien resurssien ja halujen mukaan.

Artikkeli ja video Saalemin ystäväpalvelusta.

Kuka voi ryhtyä ystäväpalvelijaksi?

Ystäväpalvelijaksi voi ryhtyä kuka tahansa seurakunnassa luotettavaksi ja tasapainoiseksi tunnettu henkilö, jolla on halu palvella yksinäisiä ja apua tarvitsevia. Ystäväpalvelijat haastatellaan ennen toimintaan mukaan tuloa. Ystäväpalvelijoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulutusta ja yhteyspäiviä. Saalemin Ystäväpalvelua koordinoi Sisko Hellsten 045 107 7997.