Vammaistyö

Vammaiset henkilöt ovat kokeneet monenlaisia rajoitteita ympäri maailmaa ja meillä kotimaassakin. Siksi YK hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vuonna 2006 vuosien neuvottelujen jälkeen. Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 2007, mutta ratifioi sen vasta vuonna 2016.  Vammaisen henkilön on ollut monesti vaikea osallistua seurakunnankin toimintaan joko fyysisten esteiden tai asenteiden takia. Niinpä Saalem-seurakunnassa on allekirjoitettu vuonna 2015 helluntaiherätyksen kotimaan työstä vastaavan Hyvä Sanoma ry:n kaikille helluntaiseurakunnille suosittaman vammaisia henkilöitä koskevan julkilausuman. Saalem-seurakunta pyrkii julkilausuman mukaan edistämään toiminnassaan allekirjoittamiaan tavoitteita:

  1. Vammaiset henkilöt ovat samanarvoisia ja heillä on samat oikeudet kuin muilla.
  2. Vammaisilla henkilöillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja toimia seurakunnassa.
  3. Evankeliumi saavuttaa vammaiset henkilöt, heidän hengelliselle kasvulleen on luotu edellytykset ja heidän on mahdollista palvella seurakunnassa.
  4. Vammaisiin kohdistuneet kielteiset asenteet ovat muuttuneet.
  5. Vammaisten henkilöiden erityistarpeet on huomioitu mahdollisuuksien mukaan seurakunnan toiminnassa ja toimintaympäristössä.

Esteettömyys-sivut on laadittu helpottamaan tiedon löytämistä. Mikäli niissä on parannettavaa, anna palautetta.

Mikäli olet kiinnostunut Saalem-seurakunnan vammaistyöstä tai tietystä vammaryhmästä, kysy lisää vammaistyön  tai eri vammaryhmien yhteyshenkilöiltä (netin alalaita Yhteystiedot/Avainhenkilöt/Vammaistyö).

Nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten Käsi kädessä-iltapäivät

Pääkaupunkiseudun helluntaiseurakunnat järjestävät nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten Käsi kädessä-iltapäiviä. Ne pidetään lauantaisin klo 14.00-16.30,  kerran kuussa, keväisin ja syksyisin. Tilaisuudet järjestetään

Malmin Saalem-seurakunnassa,

osoite Malmin Asematie 3, Malmi, 00700 Helsinki.

Läheiset ja avustajat ovat myös tervetulleita.

Tilaisuuksissa lauletaan ja soitetaan, kuunnellaan kristillistä opetusta, rukoillaan sekä vietetään aikaa yhdessä. Opetus on vuorovaikutteista ja se pyritään tuomaan selkokielellä, konkreettisia käsitteitä ja havainnollistamisvälineitä apuna käyttäen. Apuna käytetään muun muassa musiikkia, draamaa sekä toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä.

Nuoria ja aikuisia kehitysvammaisia rohkaistaan ja tuetaan olemaan aktiivisia omien kykyjensä mukaan.

Tavoitteena on tukea nuoren tai aikuisen kristillistä kasvua Jeesuksen opetuslapsena ja seurakunnan yhteydessä.

Tarkempi aikataulu ja lisätietoja:

Näkövammaiset

Seuraavia helluntaiherätyksen lehtiä julkaistaan ääniversioina:

Lehtien ääniversioiden tilausohjeista sekä lehtien lukemisesta äänitteille voit kysyä lisää yhteyshenkilöltä (netin alalaita Yhteystiedot/Avainhenkilöt/Vammaistyö).

Saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus Celian kirjastosta löytyy hengellisiä kirjoja. Tavoitteena on, että herätyskristillisiä kirjoja on jatkossakin saatavilla.

Seurakunnan pääsalista löytyy hengellinen laulukirja ja ylistyslauluvihko pistekirjoituksena.

Huonokuuloiset ja viittomakieliset

Huonokuuloisten apuna on induktiosilmukkavahvistus pää- ja alasalissa.

Jumalanpalvelusten viittomakielinen tulkkaus tapahtuu pääsalin oikeanpuoleisessa etuosassa.

Tutustu tarkemmin viittomakielisten toimintaan (netin alalaita Kansainvälinen työ/Viittomakieli).