Kutsu Saalem-Lähetys ry:n jäsenille ylimääräiseen kokoukseen

KUTSU

Saalem-Lähetys ry:n (rekisterinumero 25.767) jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään

Helsingin Saalem-seurakunnassa, Näkinkuja 3, Helsinki, sunnuntaina 21. toukokuuta 2017 klo 14.00.

 

Ylimääräisessä kokouksessa ehdotetaan päätettäväksi:

Yhdistyksen kaiken kiinteän ja irtaimen omaisuuden, olkoonpa se minkä nimistä tai lajista tahansa, lahjoittamisesta 1.1.2018 alkaen uskonnonvapauslain mukaiselle, yhdistysrekisteriin 7.7.2003 merkitylle seurakunnalle nimeltään Helsingin Saalem-seurakunta (rekisterinumero 900.253) siten, että Helsingin Saalem-seurakunta ottaa luovutushetkellä vastatakseen kaikista Saalem-Lähetys ry:n veloista ja vastuista ja myös Saalem-Lähetys ry:n kaikesta toiminnasta kaikkialla kotimaassa ja ulkomailla.

 

Omaisuuden sekä velkojen ja vastuiden luovutus sisältää myös

  • Saalem-Lähetys ry:n kaikkien työsuhteiden ja niihin liittyvien kaikkien velvoitteiden siirtämisen Helsingin Saalem-seurakunnalle siten, että kaikki työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen 1.1.2018 alkaen ns. vanhoina työntekijöinä eli heidän vuosiloma- ja eläke-etunsa samoin kuin muut työsuhteisiin liittyvät etunsa ja velvoitteensa säilyvät nykyisellään.
  • Saalem-Lähetys ry:n velkojille ja muille antamien panttien ja muiden vakuuksien siirtämisen Helsingin Saalem-seurakunnan vastattaviksi.
  • Kaikkien Saalem-Lähetys ry:n sopimusten siirtämisen Helsingin Saalem-seurakunnalle 1.1.2018 alkaen.

 

Helsingissä 27. huhtikuuta 2017

Saalem-lähetys ry

Hallitus